Sandye's Cool Share

Nothing Works Better Than An Sandye.

Passions frukt

Har du någon gång träffat en ny människa och frågat vem det är av en nära vän? Fick du höra att denna man eller kvinna inte är något bra umgänge, utan snarare en bråkstake? Men senare fick du lära känna denna person personligen, och det var inte alls så som din vän hade beskrivit honom. Vissa kanske inte ser passions frukten som någon intressant frukt, men det beror på att dom aldrig har vågat öppnat den. Däremot vet du, som vet att passions frukten är fantastisk, att det inte är så. Döm därför ingen efter det yttre, utan lär av passions frukten.